48 przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Chmielno

Data publikacji:  03-01-2017

Pod koniec ubiegłego roku rozliczono zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chmielno”. Obejmowało ono montaż 48 takich obiektów w miejscowościach o zabudowie rozproszonej. Realizacja zadania przyczyniła się do uregulowania gospodarki ściekowej na terenach atrakcyjnych turystycznie i wpłynie na zahamowanie procesów zanieczyszczenia gruntu oraz na poprawę czystości zlokalizowanych w Gminie Chmielno jezior.

Chociaż budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może wydawać się mało atrakcyjna, inwestycja ta ma sporo zalet. Mimo, że jej montaż przewyższa koszt budowy szamba, jest zdecydowanie tańsza w eksploatacji i nie wymaga pracochłonnych zabiegów konserwacyjnych (dostępne rozwiązania technologiczne umożliwiają ograniczenie usuwania osadu czynnego do jednego razu w roku). Zachodzą w niej procesy biologiczne, podczas których zanieczyszczenia rozkładane są do prostych związków mineralnym, co stanowi rozwiązanie przyjazne środowisku. Dodatkowo odpowiedni dobór wielkości oczyszczalni do indywidualnych potrzeb oraz jej prawidłowa eksploatacja zapewniają bezpieczeństwo dla wód powierzchniowych i gruntowych.

Na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chmielno” przeznaczono ponad 800 tys zł, z czego ponad 500 tys zł pochodziło z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Przy okazji przypominamy, że trwa nabór ciągły wniosków w ramach konkursu „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu", skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego i  ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.   Do konkursu mogą być zgłaszane zadania polegające na budowie przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowe z budynków mieszkalnych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej. Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie WFOŚiGW w Gdańsku   - zobacz.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Chmielnie przy ul. Raduńskiej - widok na powierzchniowe elementy oczyszczlani, w tle podłużny budynek gospodarczy o żółtej elewacji. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Chmielnie przy ul. Zatokowej - widok na dom, przed nim płot, za płotem powierzchniowe elementy oczyszczalni ścieków