Dla ludzi i środowiska. Konferencja inaugurująca projekt „Kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza”

Data publikacji:  30-11-2016

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zainaugurowali „Kampanię informacyjno – edukacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza”. Konferencja otwierająca projekt odbyła się 28 listopada 2016 roku w Gdańsku. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, centrów edukacji ekologicznej.

Gości przywitała prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka – Kozak. „Zakres działań edukacyjnych podejmowanych od ponad 20 lat   przez pracowników Funduszu jest ogromny. Mamy olbrzymi potencjał, aby tę kampanię zrealizować” – powiedziała prezes Funduszu.

Katarzyna Brejt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformowała o szczegółach kampanii.

Badania wykazują, że większość Polaków nie ma potrzeby samodzielnego poszukiwania informacji o ochronie środowiska naturalnego. Wiedzę tę wiele osób pozyskuje z internetu, bądź telewizji. Jednocześnie chętnie uczestniczy w rozmaitych akcjach ekologicznych. Najczęściej podejmujemy działania ekologiczne we własnym domu, oszczędzamy wodę i energię, prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów. Podobne działania realizujemy także w pracy i szkole. Natomiast podczas wypoczynku często zapominamy o ekologii. Dlatego istnieje duża potrzeba prowadzenia akcji podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Kampania prowadzona jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dofinasowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Akcja skierowana jest do mieszkańców i turystów. Swoim zasięgiem obejmie pół miliona osób. Ma ich zachęcić do wzięcia współodpowiedzialności za stan środowiska i zrównoważony rozwój regionu. Ma wpłynąć na zmianę postaw społecznych. „Poprzez kampanię chcemy efektywniej gospodarować zasobami i tym samym poprawić jakość życia mieszkańców naszego województwa” – powiedziała Katarzyna Brejt. „Naszym celem jest także ochrona walorów przyrodniczo – krajobrazowych regionu”.

Kampania prowadzona będzie przez trzy lata na terenie całego województwa pomorskiego. Każdy rok poświęcony będzie innemu zagadnieniu: efektywnemu gospodarowaniu zasobami, gospodarce obiegowej, ochronie bioróżnorodności.  Będzie nas widać i słychać. Informacje na temat środowiska pojawią się w lokalnych gazetach, telewizji i radiu, a także w internecie. Szukajcie nas w środkach komunikacji miejskiej i na przystankach, w kolejce do lekarza. Zamierzamy być wszędzie, aby z wiedzą o środowisku dotrzeć do każdego. Wiemy, że tylko wspólnie możemy zadbać o stan naszego środowiska.

Podczas konferencji prof. Piotr Rutkowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego swoją prezentację poświęcił  ochronie bioróżnorodności biologicznej. O oszczędnym gospodarowaniu zasobami mówił prof. Maciej Nowicki z Politechniki Warszawskiej. „Los ludzkości będzie nie do pozazdroszczenia, jeżeli nie będziemy rozsądnie korzystać z dostępnych dóbr” – stwierdził prof. Maciej Nowicki. Jak uniknąć katastrofy? Oszczędzać energię cieplną, elektryczną i mechaniczną, wykorzystywać odnawialne źródła energii, oszczędzać wodę, sadzić drzewa i krzewy, zmniejszać ilość odpadów.

Magdalena Macieja z Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mówiła o tym jak skutecznie komunikować o ekologii i walorach przyrodniczo-turystycznych regionu.

widok na salę pełną gości i profesora Nowickiego podczas wystąpienia Prezes WFOŚiGW w Gdańsku podczas przywitania gości Profesor Nowicki podczas prezentacji Profesor Rutkowski podczas prezentacji dr Magdalena Mateja podczas prezentacji
ZałącznikWielkośćData
PDF icon Katarzyna Brejt, Kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza794.21 KB30-11-2016
PDF icon Prof. Piotr Rutkowski, Ochrona różnorodności biologicznej – powinność, konieczność czy tylko slogan 7.52 MB30-11-2016
PDF icon Prof. Maciej Nowicki, Oszczędne gospodarowanie zasobami Ziemi podstawą rozwoju zrównoważonego 667 KB30-11-2016
PDF icon Dr Magdalena Mateja, „Grasz w zielone?” Jak skutecznie komunikować o ekologii i walorach przyrodniczo – turystycznych regionu 1.24 MB30-11-2016