Edukacja i relaks. Powstaje EkoPark na obszarze Uniwersytetu Gdańskiego

Data publikacji:  11-05-2017

Na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego powstaje EkoPark. Kilkaset gatunków roślin, oczko wodne, alejki, ławki – park będzie z pewnością atrakcyjny, ale i dostępny dla wszystkich chętnych. Koszt przedsięwzięcia to ponad 3 miliony zł. Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 70%. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który jest partnerem projektu,  udzielił dotacji w wysokości  około 660 000 zł.

EkoPark powstaje w sąsiedztwie Wydziałów Biologii i Chemii. Będzie miał około 15 000 m2 powierzchni. Zaniedbany i niewykorzystany plac powoli zmienia się w park edukacyjny i miejsce do wypoczynku. Znikną obce gatunki inwazyjne, pojawiają się gatunki rodzime i rośliny typowe dla zbiorowisk występujących w Polsce np. porzeczka alpejska, trzcinnik piaskowy, kostrzewa owcza czy szałwia łąkowa. Utworzone zostaną miejsca do bytowania ptaków, płazów i owadów.

Park pełnić będzie rolę naukowo – edukacyjną, będą tu prowadzone zajęcia praktyczne dla studentów i doktorantów, jak i kształcące zabawy dla dzieci. Powstanie zbiornik wodny, zamontowane zostaną ławki, wytyczone alejki, postawione kosze na śmieci. Pojawią się także stoliki do gry w szachy, boiska do gry w boule, tablice edukacyjne. Wykonana zostanie aplikacja na urządzenia mobilne pozwalająca na indywidualne zwiedzanie EkoParku. Ułatwić ma to również  ekspozycja roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z województwa pomorskiego.

Będzie to pierwszy tego typu park w województwie pomorskim. Ma się przyczynić do zwiększenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. „Ogród powstaje w związku z ochroną bioróżnorodności województwa pomorskiego. Z uwagi bowiem na wysoki stopień przekształcenia środowiska przez człowieka i niewystarczający poziom ochrony siedlisk, wiele gatunków zagrożonych jest wyginięciem” – mówi Iwona Beszczyńska – specjalista do spraw edukacji ekologicznej projektu.

Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na koniec 2017 roku. Władze Uniwersytetu Gdańskiego szacują, że rocznie miejsce to będzie odwiedzane przez 7 tysięcy osób.

Realizacja EkoParku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego; teren przed Bałtyckim Kampusem Uniwersytetu Gdańskiego, widać posadzone, różnokolorowe kwiaty Realizacja EkoParku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego; na zdjęciu widać prace budowlane prowadzone przed Bałtyckim Kampusem Uniwersytetu Gdańskiego Realizacja EkoParku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego; na zdjęciu widać roboty budowlane przed Bałtyckim Kampusem Uniwersytetu Gdańskiego Realizacja EkoParku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego; na zdjęciu widać roboty budowlane przed Bałtyckim Kampusem Uniwersytetu Gdańskiego Realizacja EkoParku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego; prace budowlane przy oczku wodnym Realizacja EkoParku na terenie Uniwersytetu Gdańskiego; nowo posadzone rośliny