Europejskie Nagrody EMAS 2017 rozdane

Data publikacji:  15-05-2017

Przyznano prestiżowe Europejskie Nagrody EMAS (ang. EMAS Awards), nazywane potocznie Zielonymi Oskarami. Ustanowione przez Komisję Europejską są gratyfikacją za najlepsze działania na rzecz środowiska. W tym roku nagrodzono osiągnięcia we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), polegającej na zintegrowanym podejściu do zrównoważenia produktów i procesów. Celem GOZ jest  utrzymanie wszelkich dóbr gospodarczych możliwie jak najdłużej, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości odpadów.

Spośród ponad 4000 organizacji zarejestrowanych w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) nominowano 20, które podjęły istotne wysiłki i inicjatywy dążące do przekształcenia gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki cyrkularnej i które mogą stanowić inspirację dla innych. Nominowano dwóch reprezentantów z naszego kraju, w kategorii Organizacje sektora publicznego wyróżniono Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Warto zaznaczyć, że wśród dziewięciu nominowanych podmiotów publicznych były m.in. Parlament Europejski, Baza Lotnicza Portugalskich Sił Powietrznych czy wiedeńska spółka komunalna.

Podczas konferencji w Valletcie na Malcie 8 maja br., Zielonymi Oskarami nagrodzono:

- w kategorii Organizacje sektora publicznego:  Uniwersytet Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy),

- w kategorii Organizacje sektora prywatnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: drukarnia Seacourt Ltd (Wielka Brytania),

­- w kategorii Organizacje sektora prywatnego, duże przedsiębiorstwa: hotelowi Martin (Belgia).

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszego zaangażowania w działania dążące do zamknięcia gospodarczego obiegu. Idea Zero Waste, skupiona na minimalizowaniu powstawania odpadów, spójna z procesem zarządzania środowiskowego, coraz odważniej wkracza w kolejne sektory gospodarki i biznesu. EMAS to system korzyści – nie tylko dla środowiska. To narzędzie, które pozwala usprawnić proces zarządzania organizacją. To również model biznesowy oparty o circular economy.

Przedstawiciele nominowanych do tegorocznych  EMAS AWARDS (fot. WFOŚiGW w Gdańsku ) Reprezentacja WFOŚiGW podczas EMAS AWARDS 2017 wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej Pamiątkowa statuetka EMAS AWARDS (fot. Komisja Europejska) - delikatna, drewniana statuetka, nawiązująca kształtem do logotypu EMAS lada recepcji podczas EMAS AWARDS 2017, w tle widoczne flai UE i Polski