Fundusze krajowe

WFOŚ w Gdańsku informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Listą przedsięwzięć priorytetowych środki statutowe będą przeznaczane przede wszystkim (w pierwszej kolejności) na dopełnienie dofinansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz RPO WP.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat sposobu aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania ze środków pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wzory wniosków i formularzy zamieszczone na stronie są na bieżąco aktualizowane, dlatego należy pobierać je bezpośrednio przed wypełnieniem.

Nie należy modyfikować wzorów dokumentów.