Tytuł konkursu: 

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2015)

Wyniki konkursu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs  „Czyste powietrze Pomorza” (edycja  2015). Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu (opublikowano: 3.07.2015r.)103.9 KB20-10-2016
Zaktualizowano:  03-07-2015

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą "Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2015)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzP/2015 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 22 maja 2015r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23 czerwca 2015r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 lipca 2015r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 02.03.2015 r.)317.52 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Wniosek w-CzP/2015 (opublikowano: 02.03.2015 r.)140.5 KB20-10-2016
Microsoft Office document icon Charakterystyka zadania (opublikowano: 16.04.2015r.)28 KB20-10-2016
Office spreadsheet icon Wykaz budynków objętych zadaniem (opublikowano: 02.03.2015 r.)31 KB20-10-2016
Office spreadsheet icon Montaż finansowy (opublikowano: 02.03.2015 r.)39 KB20-10-2016
Office spreadsheet icon Planowany efekt ekologiczny (opublikowano: 02.03.2015 r.)50 KB20-10-2016
Office spreadsheet icon Osiągnięty efekt ekologiczny (opublikowano: 02.03.2015 r.)52.5 KB20-10-2016