Tytuł konkursu: 

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2016)

Wyniki konkursu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2016). Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w ramach konkursu (opublikowano: 1.12.2015r.)103.15 KB20-10-2016
Zaktualizowano:  01-12-2015

Informacja o szkoleniu

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego, zapraszamy przedstawicieli potencjalnych wnioskodawców do udziału w spotkaniu, w trakcie którego przedstawimy w jaki sposób należy wypełnić wniosek i załączniki oraz przygotować się do realizacji zadania.

Spotkanie odbędzie się 02 września br. w siedzibie Funduszu (ul. Straganiarska 24-27, Gdańsk 80-837) o godzinie 11:00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zgloszenia@wfosigw.gda.pl do 28 sierpnia 2015 roku.

Zaktualizowano:  06-07-2015

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2016)

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2014 wraz z montażem finansowym i Kartą zadania stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

  • Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2015r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada 2015r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15 grudnia 2015r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 2.07.2015r.)95.13 KB20-10-2016
PDF icon Kryteria oceny wniosków (opublikowano: 2.07.2015r.)147.24 KB20-10-2016