Tytuł konkursu: 

Konkurs na imprezy popularno-naukowe z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został Konkurs na imprezy popularno-naukowe z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Wykaz wyższych uczelni, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu (opublikowano: 26.04.2017r.) 138.78 KB26-04-2017
Zaktualizowano:  26-04-2017

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na imprezy popularno-naukowe z zakresu ochrony środowiska realizowane w  ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, którego XIV edycja odbędzie się w dniach 24 – 28 maja 2017 r.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-BFN/2017

  • Wnioski należy składać w terminie                           do 28 lutego 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie          do 14 kwietnia 2017 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie                do 30 kwietnia 2017 r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 16.01.2017)158.45 KB16-01-2017
Plik Wniosek w-BFN/2017 (opublikowano: 16.01.2017)86.19 KB16-01-2017
PDF icon Kryteria oceny wniosków (opublikowano: 16.01.2017)130 KB16-01-2017
Plik KARTA IMPREZY POPULARNO-NAUKOWEJ (opublikowano: 16.01.2017)14.89 KB16-01-2017
Zaktualizowano:  16-01-2017