Tytuł konkursu: 

Konkurs na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów UE 2014-2020 (nabór ciągły/czerwiec2016)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (nabór ciągły/czerwiec 2016).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2016 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Wniosek należy pobrać z zakładki Obsługa beneficjentów/Formularze do pobrania. Wniosek znajduje się na stronie zawierajacej pliki i opis składania wniosków w trybie naboru podstawowego - ogólnego.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do momentu wydania komunikatu o zamknięciu naboru.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 23.06.2016)162.48 KB01-08-2016
Zaktualizowano:  23-06-2016