Tytuł konkursu: 

Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe (edycja 2017)

Informacja dotycząca terminów

* Z uwagi na fakt, że określone w ogłoszeniu terminy przypadają na dni ustawowo wolne od pracy, ostatni dzień w/w terminów upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Zaktualizowano:  08-02-2017

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe” (edycja 2017).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku o symbolu w-PBR/2017 wraz z KARTĄ PROJEKU oraz załącznikami wymienionymi we wniosku, które znaleźć można w Zakładce Strona główna>Fundusze Krajowe>Nabór ogólny.

  • Wnioski należy składać w terminie do 30.04.2017r.*
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.07.2017r.*
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.08.2017r.*

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

UWAGA: Wykorzystanie dotacji na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach przedmiotowych konkursów przewidziano w terminie dwóch lat od podpisania umowy o dofinansowanie.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 01.02.2017r.)239 KB01-02-2017
PDF icon Kryteria oceny wniosków (opublikowano: 01.02.2017r.)217.96 KB01-02-2017
Microsoft Office document icon Wniosek w-PBR/2017 (opublikowano: 01.02.2017r.)141.5 KB01-02-2017
Microsoft Office document icon Karta projektu (opublikowano: 01.02.2017r.)74.5 KB01-02-2017
Zaktualizowano:  01-02-2017