Tytuł konkursu: 

Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów (edycja 2016)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów (edycja 2016)”. Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowania ze środków WFOŚ w Gdańsku w ramach konkursu134.42 KB24-11-2016
Zaktualizowano:  24-11-2016

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów”.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-A/kwiecień2016 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 14 października 2016 r. 31 października 2016 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 listopada 2016 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 listopada 2016 r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 29.04.2016 r.)215.38 KB01-08-2016
Microsoft Office document icon Wniosek w-A/kwiecień2016 (opublikowano: 29.04.2016 r.)88 KB01-08-2016
Microsoft Office document icon Dane i Oświadczenia Absolwenta (opublikowano: 29.04.2016 r.)39.5 KB01-08-2016
PDF icon Kryteria oceny wniosków (opublikowano: 29.04.2016 r.)159.88 KB01-08-2016
Zaktualizowano:  24-04-2016