Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice

Beneficjent: Gmina Kępice

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0003/15-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

 • Oś priorytetowa 11 Środowisko
 • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

 • Wartość projektu: 2 929 146,00 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 2 050 402,20 PLN

Cele projektu:

Cel nadrzędny stanowi ochrona środowiska naturalnego i przywrócenie bioróżnorodności biologicznej poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się oraz zmniejszanie ilości barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice.

Planowane efekty:

 • zachowanie cennych gatunków i siedlisk obszaru Natura 2000 na terenie gminy,
 • ograniczenie zagrożeń ekologicznych obszarów chronionych,
 • przywrócenie pierwotnego stanu ekosystemu obszarów objętych interwencją,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego,
 • przywrócenie walorów krajobrazowych i estetycznych,
 • eliminacja zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów na terenie realizacji operacji,
 • poprawa zdrowia mieszkańców,
 • przywrócenie walorów krajobrazowych i estetycznych,
 • przywrócenie potencjału rolniczego oraz osadniczego terenu objętego czynną ochroną,
 • wzrost konkurencyjności gminy i regionu,
 • wzrost potencjału turystycznego gminy,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • poprawa dochodów mieszkańców i przedsiębiorców w wyniku zwiększonego napływu turystów do gminy i regionu.

 

Dane kontaktowe: 

Urząd Miejski w Kępicach

ul. Niepodległości 6
77-230 Kępice
tel./fax. (59) 857-66-21, (59)857-66-24

Koordynator projektu

Olga Słumińska osluminska@kepice.pl

http://www.kepice.pl/

 


Interesujące materiały na stronie internetowej GDOŚ

Zachęcamy do korzystania z publikacji oraz materiałów dotyczących inwazyjnych gatunków obcych, zamieszczonych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. http://www.gdos.gov.pl/igo

Wśród publikacji znajduje się ekspertyza „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i barszczu Mantegazziego Heracleum mantegazzianum na terenie Polski”, opracowana w 2014 roku przez Fundację "Palący Problem – Heracleum", na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dokument stanowi kompendium wiedzy o biologii tych gatunków i ich wpływie na przyrodę.

Link do publikacji „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i i barszczu Mantegazziego Heracleum mantegazzianum na terenie Polski

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na:

 • „Kodeks dobrych praktyk ‘Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia’”
  Publikacja zawiera zbiór zasad, które określają jak postępować z roślinami inwazyjnymi obcego pochodzenia, aby ograniczyć ich przenikanie z ogrodów i terenów zieleni do dzikiej przyrody. Kodeks jest przeznaczony dla uprawiających własne ogrody, jak również osób zawodowo zajmujących się ogrodnictwem.
  Link do publikacji „Kodeks dobrych praktyk ‘Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia’”

 

Zachęcamy do zapozania się z podsumowaniem prac, jakie przeprowadzono w 2016 roku.

 

ZałącznikWielkośćData
Plik Raport z realizacji projektu 2016 rok4.13 MB10-03-2017

Materiały informacyjno-edukacyjne wykonane w ramach projektu:

ZałącznikWielkośćData
Image icon Broszura edukacyjna str.167 KB22-02-2017
Image icon Broszura edukacyjna str.273.07 KB22-02-2017
Image icon Ulotka informacyjna70.06 KB22-02-2017
Plain text icon [Opis tekstowy treści graficznych zamieszczonych na materiałach informacyjnych]6.08 KB22-02-2017