Konkurs na cykl audycji lub artykułów

Data publikacji:  27-01-2017

Konkurs na cykl audycji lub artykułów realizowanych w ramach Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017 - ogłoszony.

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017 proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja A/RES/70/193) w celu podniesienia świadomości publicznej na temat roli zrównoważonej turystyki w rozwoju społeczeństw. Jednym z pięciu kluczowych obszarów ideowych w realizacji wydarzenia stało się efektywne wykorzystanie zasobów, ochrona środowiska i problem zmian klimatycznych. Wpływ turystyki na środowisko jest istotny i może mieć także pozytywny wydźwięk, uwidaczniając się np. w zmniejszonej emisji dwutlenku węgla albo oszczędności wykorzystywanych zasobów, takich jak woda czy energia. Świadome wybory konsumenckie, jakie każdy z nas podejmuje podróżując, mogą mieć istotny wpływ na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, promowanie bioróżnorodności i ochrony środowiska.  Zagadnienie postępującego wzrostu ruchu turystycznego i związanych z nim korzyści oraz zagrożeń dla środowiska, stały się podstawą dla ogłaszanego konkursu, a zasady turystyki zrównoważonej, służącej wspieraniu ochrony bioróżnorodności, pozytywnie wpływającej na środowisko i klimat będą dzięki niemu upowszechniane poprzez kształtowanie postaw mieszkańców województwa pomorskiego, przedsiębiorców z branży turystycznej i turystów.

Więcej informacji na temat konkursu: https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy

Więcej informacji na temat koncepcji i tematyki Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017: http://www.tourism4development2017.org/

logo Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017 - kolorowy dmuchawiec, z którego odlatują 3 nasionka