Ogłoszenie nr 177365 -2017 z dnia 11 maja 2017r.

Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza

Data publikacji:  11-05-2017

Rodzaj ogłoszenia:  Przetarg nieograniczony