Ogłoszenie o zamówieniu nr WFOŚ-2210-I/(3/2016)/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku oraz ochrony terenu wokół budynku.

Data publikacji:  08-12-2016

Rodzaj ogłoszenia:  Zamówienie społeczne

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia122.22 KB28-12-2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynku przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku oraz ochrona terenu wokół budynku, w następującym systemie:

  • usługa ochrony osób i mienia oraz ochrona terenu wokół budynku - od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. całodobowo, przez 7 dni tygodnia w tym soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - przez całą dobę;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zasady współpracy, obowiązki stron oraz sposób realizacji zamówienia zostały zawarte w Zał. nr 2 oraz we wzorze umowy.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu286.26 KB08-12-2016
PDF icon Załącznik 1 - Formularz ofertowy141.09 KB08-12-2016
PDF icon Załącznik 2 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia147.71 KB08-12-2016
PDF icon Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu261.22 KB08-12-2016
PDF icon Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania275.13 KB08-12-2016
Plik Załącznik 5 - Wykaz osób13.18 KB08-12-2016
Plik Załącznik 6 - Wykaz zrealizowanych usług27.17 KB08-12-2016
PDF icon Załącznik 7 - Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu koncesji na prowadzonej działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia127.07 KB08-12-2016
PDF icon Załącznik 8 - Wzór umowy167.88 KB08-12-2016