Zapytanie ofertowe nr WFOS-231-B.IV/(4/2016)/2016 z dnia 2 września 2016 r.

przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym

Data publikacji:  02-09-2016

Rodzaj ogłoszenia:  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr WFOS-231-B.IV/(4/2016)/2016 z dnia  2 września 2016 r. na przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim.

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/