Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV./(5/2017)/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Data publikacji:  15-03-2017

Rodzaj ogłoszenia:  Zapytanie ofertowe

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...