Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV./(6/2016)/2016 z dnia 3 października 2016 r.

przygotowanie i organizacja konferencji

Data publikacji:  03-10-2016

Rodzaj ogłoszenia:  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV./(6/2016)/2016 z dnia 3 października 2016 r. na: przygotowanie i organizacja konferencji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 dot. projektu pt. Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza

dot. projektu  pt. Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza.

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/