Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV/(7/2017)/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Dostawa fabrycznie nowego tabletu przemysłowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami

Data publikacji:  30-03-2017

Rodzaj ogłoszenia:  Zapytanie ofertowe

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1027663