Zapytanie ofertowe nr WFOS-231-B.IV/(8/2016)/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym

Data publikacji:  10-11-2016

Rodzaj ogłoszenia:  Zapytanie ofertowe

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/