Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV/(8/2017)/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Wykonanie projektu graficznego tablic edukacyjnych dla wybranych rezerwatów przyrody województwa pomorskiego

Data publikacji:  25-04-2017

Rodzaj ogłoszenia:  Zapytanie ofertowe

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1029987