Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV/(9/2016)/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Data publikacji:  08-12-2016

Rodzaj ogłoszenia:  Zapytanie ofertowe

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1014056