Władze

Skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

  1. Danuta Grodzicka-Kozak - Prezes Zarządu
  2. Maciej Kazienko  - Zastępca Prezesa Zarządu  

Skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Gdańsku:

  1. Agata Jojczyk - Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚ w Gdańsku, wyznaczona przez Ministra Środowiska
  2. Danuta Makowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
  3. Katarzyna Woźniak - Przewodnicząca Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
  4. Zenon Odya - Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego
  5. Marzena Sobczak - Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  6. Piotr Stepnowski - Przedstawiciel organizacji ekologicznych
  7. Jan Klapkowski - Przedstawiciel samorządu gospodarczego