Władze

Skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

  1. Danuta Grodzicka-Kozak - Prezes Zarządu
  2. Maciej Kazienko  - Zastępca Prezesa Zarządu  

Skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Gdańsku:

  1. -