O odpadach w Bałtyku

Data publikacji:  11-04-2017

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się seminarium kończące szkolenie „Odpady plastikowe w Bałtyku – popularyzacja wiedzy o plastikowym potopie i innych zagrożeniach dla różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego”. Projekt realizował Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio – Pomorski, a dofinansowania udzielił WFOŚiGW w Gdańsku.  

Podczas spotkania Danuta Grodzicka – Kozak - prezes WFOŚiGW w Gdańsku wręczyła dr Andrzejowi Kassenbergowi nagrodę za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska.  

Andrzej Kassenberg z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki to współtwórca i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Uczestniczył w pracach Rady Ekologicznej przy prezydencie RP. W latach 2009 – 2012 przewodniczył Radzie Zarządzającej Regionalnego Centrum Środowiskowego na Europę Środkową i Wschodnią. Laureat wielu nagród, m.in. Europejskiej Nagrody Forda w dziedzinie ochrony przyrody, Nagrody Naukowej PAN. Autor i współautor ponad 150 opracowań, raportów i publikacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 Szkolenie „Odpady plastikowe w Bałtyku – popularyzacja wiedzy o plastikowym potopie i innych zagrożeniach dla różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego” odbywało się online. Seminarium było pierwszą okazją, aby uczestnicy warsztatów mogli spotkać się ze sobą oraz z wykładowcami, podsumować zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Bałtyk to jedno z najmłodszych mórz na świecie. Wpływa do niego około 250 rzek, niosąc zanieczyszczenia biologiczne, fizyczne, radioaktywne i chemiczne” – wyjaśniał uczestnikom prof.  Marek Biziuk.

12 mln ton odpadów  rocznie trafia do mórz i oceanów. Najwięcej jest  butelek po napojach i toreb jednorazowych. A ile lat rozkłada się np. plastikowa butelka? 500!

Plastik bardzo niekorzystnie działa na organizmy morskie. Uszkadza ich układ pokarmowy, może powodować zatrucia, a nawet śmierć. „Edukacja, edukacja i edukacja. Przemysł, ale i my wszyscy powinniśmy ograniczyć ilość odpadów. I koniecznie pomyśleć o recyklingu” – przekonuje prof.  Marek Biziuk.

W szkoleniu „Odpady plastikowe w Bałtyku” udział wzięło 40 osób z województwa pomorskiego. Jedną z nich była Małgorzata Drewnowska z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. „Jestem koordynatorem międzynarodowego projektu „Miasto na detoksie”. Zakłada on zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych trafiających do Bałtyku. Chcemy edukować mieszkańców, aby dokonywali świadomych wyborów. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nie musimy w domu używać tylu środków chemicznych, wystarczy ocet, soda oczyszczona czy kwasek cytrynowy. Dzięki szkoleniu poszerzyłam swoją wiedzę, która przyda mi się w projekcie”  - tłumaczy Małgorzata Drewnowska.

Na szkoleniu zdobyłam informacje, które nie są powszechnie dostępne” – zapewnia Barbara Sochacka – nauczycielka IV LO w Słupsku. „Chcę nauczyć moich uczniów szczególnej dbałości o środowisko. Jesteśmy częścią systemu, o który należy się troszczyć. Mam nadzieję, że moi wychowankowie zdobytą wiedzę przekażą dalej, swoim rówieśnikom, rodzicom i dziadkom”. 

Należy szczególną uwagę zwracać na skład kosmetyków, których używamy” – dodaje Ewelina Faszczewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. „Ważne jest, aby kosmetyk się rozkładał, był ekologiczny. Ważne jest także to, aby powtórnie wykorzystywać odpady jako surowiec”.

Dr Andrzej Kassenberg mówił o tym, że używamy obecnie dużo sprzętów i szybko je wyrzucamy. „Posiadamy bardzo dużo pralek, lodówek i innych urządzeń. Rośnie produkcja i tym samym konsumpcja. Polska dołącza do bogatych państw o niekorzystnych cechach zrównoważonego rozwoju. Najlepszym wyjściem jest gospodarka umiaru. Nie musimy posiadać wszystkiego. Przykład: rower miejski. My go nie posiadamy, ale możemy z niego korzystać. Są już skutery i samochody do wynajęcia. Nasze miasta powinny być zwarte, dobrze skomunikowane transportem publicznym, posiadać zieloną infrastrukturę. Wtedy chce się w nich mieszkać” – przekonywał  Andrzej Kassenberg.

Uczestnicy szkolenia zamierzają zdobytą wiedzę przekazywać dalej. Tylko w taki sposób bowiem cel, jakim jest ochrona różnorodności gatunkowej Morza Bałtyckiego, zostanie osiągnięty.

Prezes Danuta Grodzicka – Kozak wręcza nagrodę dr Andrzejowi Kassenbergowi Sala Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, uczestnicy seminarium słuchają prelekcji na temat odpadów w Bałtyku