Oddaj głos na WFOŚiGW w Gdańsku! Plebiscyt Pomorskie Sztormy trwa.

Data publikacji:  14-02-2017

Głosuj na dziewiątkę!

„Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” – to tytuł projektu, na który można głosować w plebiscycie Pomorskie Sztormy „Gazety Wyborczej Trójmiasto” i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zadanie realizowane jest przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspólnie z partnerem Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Projekt znalazł się w kategorii Pomorskie Euroinspiracje 2016. I ma numer 9!

Pomorskie Euroinspiracje to specjalna nagroda marszałka województwa pomorskiego. „Już po raz trzeci pomorski samorząd włącza się w ten prestiżowy plebiscyt, by wyróżnić inwestycje, wydarzenia i osoby w pomorskiej kulturze, sporcie i biznesie. Zaproponowaliśmy dodatkową kategorię „Pomorskie Euroinspiracje 2016”. Chcemy wspólnie z Państwem - czytelnikami Gazety – wybrać te przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych, które są obecnie realizowane, które dodatkowo możemy wyróżnić za unikatowość, które w rezultacie są korzyścią nie tylko dla lokalnej społeczności, ale dla całego regionu, czyli dla nas wszystkich. Plebiscyt to także forma podziękowania dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych, którzy w swoim działaniu dostrzegają potrzeby innych, a także dodatkowa motywacja do dalszego działania. Zachęcam do oddawania głosów na najlepszych!” – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.   

Dlaczego warto oddać głos na projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”? „Zarezerwuj swój głos na rezerwat” – zachęca Edyta Słomczyńska – specjalista ds. edukacji ekologicznej. „Cóż ważniejszego może być jak nie przyroda, wszak jesteśmy jej częścią. To ona nas inspiruje, pobudza do życia i działania. Zachowanie jej dla przyszłych pokoleń to absolutny priorytet!

 

Obszary cenne przyrodniczo

W województwie pomorskim są 133 rezerwaty przyrody. W Polsce – prawie półtora tysiąca. To miejsca szczególnie cenne. Chronią obszary o niepowtarzalnych walorach środowiskowych. Obejmują tereny zachowane w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. A także miejsca, które zostały przekształcone przez człowieka, ale są na tyle dobrze zachowane, że odpowiednio przeprowadzone działania ochronne umożliwią odtworzenie ich walorów.

Tereny te trzeba chronić. To kwestia bezdyskusyjna, dlatego w rezerwatach prowadzi się ochronę czynną. Jej rodzaj i zakres określony jest w planach ochrony. Znajdują się w nich informacje o zagrożeniach, możliwościach ochrony, sposobach udostępniania rezerwatów dla celów naukowych, edukacyjnych bądź turystycznych.

Działania ochronne, w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, zaplanowane zostały w 18 rezerwatach województwa pomorskiego. Trzeba je podjąć jak najszybciej. Jeżeli tak się nie stanie, może dojść do utraty walorów przyrodniczych, dla których objęto te obszary ochroną. Projekt dotyczy przede wszystkim gatunków i ekosystemów, które są rzadkie, unikatowe na Pomorzu, a niekiedy również i w Polsce.

Projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” obejmuje:

  • 3 rezerwaty chroniące cisa (stanowi to 100% rezerwatów utworzonych dla ochrony cisa w województwie pomorskim);
  • 3 rezerwaty chroniące murawy kserotermiczne (stanowi to 100% rezerwatów powołanych dla ochrony muraw w województwie pomorskim);
  • 1 rezerwat chroniący brzozę niską (jedyne stanowisko w województwie);
  • 1 rezerwat chroniący groszek wielkoprzylistkowy (jedyne stanowisko w województwie pomorskim, jedno z kilku w Polsce);
  • 4 rezerwaty chroniące unikatowe siedliska nadmorskie, w tym zagłębienia międzywydmowe i słone łąki;
  • 5 rezerwatów chroniących torfowiska oraz specyficzne dla Pomorza zbiorowiska leśne.

Spośród 18 rezerwatów przyrody objętych projektem, w 13 zaplanowano budowę infrastruktury dla zwiedzających. W kilku zaplanowano wytyczenie ścieżek edukacyjnych i postawienie tablic  informujących o walorach rezerwatu, celach i sposobach ochrony. Na obszarach, które nie są udostępniane, tablice informacyjno-edukacyjne oraz miejsca do wypoczynku zostaną utworzone w pobliżu rezerwatów.  Zamontowane zostaną także stojaki na rowery i turystyczne wiaty.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wartość przedsięwzięcia to prawie 3 miliony zł, środki unijne – 1 870 000 zł. Projekt realizowany będzie do końca 2020 roku.

 

Głosowanie trwa!

Głosy można oddawać do 17 lutego 2017 roku. Kupony publikowane są codziennie w „Gazecie Wyborczej” oraz w internecie na www.pomorskiesztormy.pl

Laureatów Pomorskich Sztormów poznamy 28 lutego 2017 roku.

Owce wrzosówki o ciemnymniejszym kolorze futra, pasące się na murawie kserotermicznej - zielonej trawie (autor K. Barańska) Mapa rezerwatów przyrody objętych projektem „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”. Mapa 18 rezerwatów znajdujących się na terenie województwa pomorskiego. Cis w rezerwacie Cisy nad Czerską Strugą. Na zdjęciu w skali makro przedstawione są owce wrzosówki i kozy domowe pasące się w rezerwacie Kwidzyńskie Ostnice. Owce wrzosówki mają ciemno ubarwioną głowę i brązowo- czarne futro. Większość kóz ma ciemne umaszczenia a jedna jest biała.  Autorką zdjęcia jest  Ewa Romanow-Pękal Na zdjęciu w skali makro jest wrzosiec bagienny, krzewinka o blado-różowych kwiatkach, charakterystyczna dla torfowisk. Autorem zdjęcia jest Grzegorz Jędro.