Podpisanie listu intencyjnego

Data publikacji:  20-04-2017

Danuta Grodzicka – Kozak – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisała list intencyjny o współpracy z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomaszem Komoszyńskim. W ramach porozumienia Fundusz przewiduje dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek PSP w województwie pomorskim. Współpraca ma na celu aktywne działanie na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania poważnym awariom.

Dotacje mają zostać udzielone w roku bieżącym i przyszłym.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka - Kozak wraz  z brygadierem Tomaszem Komoszyńskim - Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej stoją na korytarzu w siedzibie Funduszu. W rękach trzymają właśnie podpisany list intencyjny