Pomorskie klastry energii – lokalne obszary bilansowania energii

Data publikacji:  27-04-2017

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zorganizowali konferencję „Pomorskie klastry energii – lokalne obszary bilansowania energii”.  Spotkanie odbyło się w ramach projektu Doradztwa Energetycznego.

Klaster energii to wielostronne porozumienie dotyczące wytwarzania i zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii, innych źródeł bądź paliw w ramach sieci dystrybucyjnej.

Do polskiego prawa definicję klastra energii wprowadzono wraz z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która stworzyła szansę na rozwój rozproszonych źródeł energii.

Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną i cieplną. Stworzenie klastrów umożliwi wykorzystywanie energii w sposób bardziej efektywny. W porozumieniu w ramach klastra mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, samorząd, organizacje pozarządowe, przedstawiciele świata nauki, mieszkańcy. Daje to szerokie możliwości identyfikacji lokalnych potrzeb, jak i kreowania nowych rozwiązań.

Celem klastrów energii jest m.in. rozwój energetyki rozproszonej, obniżenie kosztów rozbudowy infrastruktury oraz poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Klastry mają zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, wpłynąć na konkurencyjność i efektywność ekonomiczną lokalnej gospodarki oraz energetyki. Mogą przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej.

Konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przybliżyła uczestnikom tematykę klastrów energii jako formy wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego. „Instytut Maszyn Przepływowych od wielu lat zajmuje się energetyką odnawialną” – powiedział na rozpoczęciu spotkania dr Dariusz Kardaś  z IMP Polskiej Akademii Nauk „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku współpracuje z nami od lat. Wierzymy w to, że energetyka rozproszona będzie przezywała swoje najlepsze czasy w niedalekiej przyszłości” – dodał.

W konferencji w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN udział wzięło około stu osób. „Ta frekwencja świadczy, że to interesujące spotkanie, a to dla nas duża satysfakcja. Dziękuję za gościnę w Polskiej Akademii Nauk, a wszystkim prelegentom za przygotowane prezentacje” -  oświadczył Maciej Kazienko – zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.

Na spotkaniu poruszone zostały kwestie współpracy z siecią energetyczną, koncepcji budowy i rozwoju klastrów energii oraz rola samorządów w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Była to ważna konferencja, gdyż klastry jako nowa forma współpracy w obszarze energetyki wymagają zarówno poszerzania wiedzy potencjalnych uczestników, jak i wypracowania oraz promocji najlepszych rozwiązań.

Tożsama, do klastrów energii, forma współpracy – wyspa energetyczna ujęta została w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska – Ekoefektywne Pomorze. Wyspy energetyczne wpisane zostały jako preferencyjne przy finansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. Świadczy to o dążeniu do niezależności energetycznej, a skutkuje wzmożoną aktywnością pomorskich samorządów, przedsiębiorców i naukowców. Przekłada się to na powstawanie jednych z pierwszych w Polsce klastrów energii w województwie pomorskim.

Źródło: Ministerstwo Energii

Program – w załączeniu

 

Konferencja „Pomorskie klastry energii – lokalne obszary bilansowania energii”; uczestnicy spotkania słuchają wykładu jednego z prelegentów
ZałącznikWielkośćData
PDF icon Zbigniew Lubośny, Pomorskie wyspy energetyczne – lokalne obszary bilansowania energii1.23 MB27-04-2017
PDF icon Elżbieta Bogalecka, Odnawialne źródła energii (elektrycznej)2.7 MB27-04-2017
PDF icon Marek Adamowicz, Współpraca rozproszonych źródeł energii z sieciami elektroenergetycznymi3.87 MB27-04-2017
PDF icon Zbigniew Borkowski, Zarządzanie energią w budynkach i infrastrukturze gminnej2.02 MB27-04-2017
PDF icon Tadeusz Żurek, Pomorskie „wyspy energetyczne”6.29 MB27-04-2017
PDF icon Zbigniew Szpak, Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce832.52 KB27-04-2017
PDF icon Patryk Chaja, Sebastian Bykuć, Klastry energii według IMP PAN4.01 MB27-04-2017
PDF icon Agnieszka Przesmycka, Koncepcja funkcjonowania klastrów energii1.88 MB27-04-2017
PDF icon Maciej Kazienko, System doradztwa energetycznego WFOŚiGW w Gdańsku2.57 MB27-04-2017