Poprawa efektywności energetycznej w gminach

Data publikacji:  03-04-2017

Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku we współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich dnia 7 kwietnia 2017 r. organizuje konferencję pn. „Poprawa efektywności energetycznej w gminach”.

Wydarzenie dedykowane jest członkom Związku Gmin Pomorskich - władzom samorządowym województwa pomorskiego i odbędzie się w ramach cyklu spotkań projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Seminarium finansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem spotkania jest omówienie inwestycji samorządowych dot. ograniczenia niskiej emisji, związanej z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Zostaną omówione możliwości wsparcia merytorycznego inwestycji ze strony Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Gdańsku. Przedstawione zostaną także źródła finansowania ww. inwestycji, jak również zostanie zaprezentowany model gminnego mini klastra energetycznego.

Program spotkania (rozpoczęcie o godz. 10.00):

1. „Efektywność energetyczna w gminach. Wsparcie Zespołu Doradców Energetycznych”

  • Maciej Kazienko - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku

2.  „Finansowanie zadań związanych z działaniami energooszczędnymi dla gmin”

  • Michał Leszczyński – doradcy energetyczny WFOŚiGW w Gdańsku

3. „Przywidzki Gminny Mini Klaster Energetyczny”

  • Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz

4. Dyskusja oraz podsumowanie spotkania

Miejsce seminarium: Centrum Konferencyjne Continental, Krynica Morska, ul. Przyjaźni 30.