Umowy podpisane!

Data publikacji:  27-04-2017

Będzie taniej, czyściej i zdrowiej. W pomorskich gminach zmodernizowane zostaną 53 budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Możliwe jest to dzięki dofinansowaniu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uroczyście podpisane zostały umowy z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i  wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego.

Bardzo się cieszę, że umowy podpisane zostały w budynku, który ma być wzorcowym pod względem efektywności energetycznej” – powiedziała Danuta Grodzicka – Kozak – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

To bardzo kosztowne przedsięwzięcia. Mogą Państwo jednak liczyć na wsparcie naszych doradców energetycznych. Pomogą oni podczas realizacji przedsięwzięć, jak i przy ich odbiorze. Proszę liczyć na zespół doradców energetycznych i pracowników Funduszu” – dodał  Maciej Kazienko – zastępca prezesa Funduszu. Doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku opiniowali Program Gospodarki Niskoemisyjnej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Merytorycznie wspierają także projekty, które będą realizowane w ramach podpisanych właśnie umów.

Marszałek Mieczysław Struk powiedział, że siedziba Funduszu została wybrana nieprzypadkowo.  „Budynek Funduszu jest przykładem jak powinno się budować. Komisja Europejska mówi o konieczności zwiększenia efektywności energetycznej, obniżeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, walce ze smogiem. Wiele zależy od nas samych. Od władz publicznych, ale i od nas – mieszkańców – właścicieli budynków mieszkalnych” – powiedział marszałek.

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku podpisanych zostało 10 umów. Łączna wartość projektów to ponad 45 mln zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 27 mln zł. „Cieszę się, że doszło do podpisania tych umów. Nie są to łatwe projekty. Ale przechodzimy do ofensywy. Bez wsparcia pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku byśmy sobie nie poradzili. Pani Prezes bardzo dziękuję!” – dodał marszałek Mieczysław Struk.  

 

Budynki, które zostaną zmodernizowane, znajdują się w Stegnie, Tczewie, Somoninie, Helu, Pszczółkach, Cedrach Wielkich, Pruszczu Gdańskim, powiecie gdańskim i wejherowskim. Celem Poddziałania 10.1.1, w ramach którego realizowane są projekty, jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i komunalnych wielorodzinnych domów mieszkalnych. W ramach kompleksowych przedsięwzięć przewiduje się wsparcie inwestycji polegających na głębokiej modernizacji energetycznej budynków, monitorowaniu i zarządzaniu energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE, wymianie źródeł ciepła i zastosowaniu indywidualnego pomiaru zużycia ciepła. Efektem tych przedsięwzięć będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej budynków w regionie oraz nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Projekty realizowane są w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do 2020 roku. Strategia zakłada modernizację energetyczną 230 budynków na obszarze metropolitalnym do 2023 roku. W ramach umów podpisanych w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku energetycznie zmodernizowanych zostanie 30 budynków użyteczności publicznej oraz 23 wielorodzinne komunalne budynki mieszkalne, w których lepszą klasę zużycia energii uzyskają 623 gospodarstwa domowe. Rocznie zużycie energii zmniejszy się o 17 142 010 kWh, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery o prawie 6 000 ton.

Najwyższe dofinansowanie – prawie 8 milionów złotych – otrzymał projekt „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność gminy miejskiej Tczew”. Zadanie zrealizowane zostanie do końca 2020 roku. Polega na termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 3, Szkole Podstawowej nr 8, Sportowej Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 8. Termomodernizacja poprawi efektywność energetyczną budynków, czyli przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Mniejsze będą tez koszty utrzymania budynków, ponieważ niższe będą koszty energii cieplnej i energii elektrycznej. 

Marszałek województwa pomorskiego mówi do zebranych na sali gości Maciej Kazienko - zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku przemawia do uczestników spotkania zgromadzonych na sali Umowy zostały podpisane! Władze samorządowe i lokalne z podpisanymi umowami, zarząd WFOŚiGW w Gdańsku pozują do zdjęcia zbiorowego