Warsztaty dla zainteresowanych konkursem Odnawialne źródła energii

Data publikacji:  13-01-2017

12 stycznia br. w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyły się warsztaty szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych Poddziałaniem 10.3.1 - Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla.  Frekwencja była tak duża, że warsztaty odbyły się w dwóch turach, a podczas przerw pomiędzy wykładami udzielano licznych konsultacji. Oba spotkania zakończyły się intensywnymi dyskusjami. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się szczegółowe wyjaśnienie zapisów w treściach dokumentów programowych RPO WP 2014-2020, szczególnie w odniesieniu do oceny strategicznej wniosków. Równie istotne było jednoznaczne przedstawienie zasad jakimi należy kierować się podczas obliczania wskaźników efektu i rezultatu oraz efektów ekologicznych dla poszczególnych zadań zgłaszanych do konkursu.  

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 76 osób,  pośród których w przybliżeniu jedną połowę stanowili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a drugą przedsiębiorcy, w tym podmioty odpowiedzialne za przygotowanie wniosków aplikacyjnych i załączników np. studiów wykonalności.

Organizacja warsztatów została dofinansowana z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie omawiane prezentacje można pobrać pod treścią artykułu.

Jeśli nie mieli Państwo okazji  do bezpośredniego spotkania bądź po warsztatach mają dodatkowe pytania, nasi Doradcy zapraszają do kontaktu, zarówno w sprawach merytorycznych, jak i technicznych.

Ulotka informująca o wsparciu w aplikowaniu o środki unijne Ulotka informująca o wsparciu w aplikowaniu o środki unijne widok na salkę konferencyjną wypełnioną uczestnikami seminarium Na temat najczęściej zadawanych pytań związanych z Poddziałaniem 10.3.1 RPO WP 2014-2020 wypowiadał się Jacek Jórasz z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ZałącznikWielkośćData
PDF icon Obliczanie wskaźników oraz efektu ekologicznego dla poddziałania 10.3.1 - Marcin Gregorowicz, Wojciech Kłoszewski, WFOŚiGW w Gdańsku2.3 MB16-01-2017
PDF icon Najczęściej zadawane pytania - Poddziałanie 10.3.1. RPO WP 2014-2020 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne –- Jacek Jórasz, UMWP DPR903.53 KB13-01-2017
PDF icon Procedura oceny oddziaływania na środowisko w projektach RPO WP 2014-2020 - Kamilla Muńska UMWP DPR Centrum Kompetencji762.66 KB13-01-2017
PDF icon Ujęcie projektów zgłaszanych w ramach poddziałania 10 3.1 w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej - Michał Leszczyński, WFOŚiGW w Gdańsku4 MB13-01-2017
PDF icon Pomoc publiczna dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.1. RPO WP 2014-2020 - Odnawialne Źródła Energii – wsparcie dotacyjne – kilka aspektów praktycznych Kamil Ciupak UMWP DPR813.91 KB13-01-2017
PDF icon Koncepcja „wyspy energetycznej” – lokalny system energetyczny w ramach RPO WP 2014-2020 - Jarosław Kumięga UMWP DRG1.5 MB13-01-2017