Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii, RPO WP 2014-2020

Data publikacji:  19-12-2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego zapraszają potencjalnych wnioskodawców do udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się dnia 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8.

Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia w zakresie obliczania wskaźników, efektu ekologicznego, pomocy publicznej oraz procedury oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów realizowanych z RPO WP 2014-2020. Przedstawiona zostanie także tematyka planów gospodarki niskoemisyjnej w kontekście projektów zgłaszanych w ramach poddziałania 10.3.1. oraz koncepcja „wyspy energetycznej” jako lokalnego systemu energetycznego w ramach RPO WP 2014-2020. W ramach warsztatów będzie także możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii.

Koniecznym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział”  i zakończenie procesu rejestracji.

Kontakt: Wojciech Kłoszewski WFOŚiGW w Gdańsku tel. 58 743 18 65

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zobacz program seminarium

Pobierz broszurę o bezpłatnym wsparciu WFOŚiGW w aplikowaniu o środki unijne