Zapraszamy na seminarium

Data publikacji:  17-05-2017

WFOŚiGW w Gdańsku, jako partner merytoryczny wydarzenia zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pn. 6th Interregional Event Financial Instruments for Energy Renovations - the Polish Experience w dniu 30 maja 2017r.

Wydarzenie jest częścią unijnego projektu FINERPOL, "Nowe strategie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, łączące fundusze EFRR z instrumentami finansowymi (FI) na inwestycje energetyczne w budynkach". Celem jest wspieranie nowych polityk lub udoskonalenie istniejących, mających na celu tworzenie instrumentów finansowych, w szczególności wspieranych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Komisję Europejską w zakresie inwestycji energetycznych w budynkach.

Językiem konferencji, która odbędzie się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, jest angielski i polski.

Więcej szczegółów na temat projektu FINERPOL można przeczytać https://www.interregeurope.eu/finerpol/

Program konferencji

Rejestracja

6th Interregional Event Financial Instruments for Energy Renovations Logo Programu FINERPOL