Zapraszamy na seminarium

Data publikacji:  24-03-2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza do udziału w seminarium pn. „Termowizja i badanie szczelności obiektów, jako wsparcie procesu termomodernizacji”. Spotkanie odbędzie się 31 marca 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8. Seminarium skierowane jest do przedstawicieli jst (jednostek samorządu terytorialnego), wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.

Wydarzenie organizowane jest przez Zespół Doradców Energetycznych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach seminarium omówione zostaną zasady prawidłowego wykonania badań termowizyjnych oraz odczytywania ich wyników. Przenalizowane zostaną najczęściej spotykane przypadki wad fabrycznych materiałów dociepleniowych oraz błędów w ich montażu. Ponadto poruszona zostanie kwestia badań szczelności obiektów.

Zachęcamy do oddelegowania na seminarium osób odpowiedzialnych za nadzór oraz odbiór realizowanych projektów dotyczących termomodernizacji. Badania termowizyjne i badania szczelności budynków to najlepsze narzędzia oceny prac termowizyjnych. Pracownicy uzbrojeni w praktyczne informacje z pewnością będą w stanie dopilnować najwyższej jakości wykonanych prac. Pogłębione wiedzą zaangażowanie w kontrolę jakości wykonanych robót przełoży się na komfort użytkowania, jak również ograniczenie kosztów eksploatacyjnych modernizowanych obiektów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z danej instytucji na adres mailowy: malwina.snieg@wfos.gdansk.pl Szczegółowy program seminarium przesłany zostanie w dniu 27.03.2017 r. na podany w zgłoszeniu adres mailowy. W razie pytań dotyczących tematyki seminarium prosimy o kontakt telefoniczny z panem Piotrem Kumpieckim – 58 743 18 85.

pętle ogrzewania systemu podłogowego w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku - widok z kamery termowizyjnej Zestawienie zdjęć: po lewej tradycyjne zdjęcie nowej siedziby WFOŚiGW w Gdańsku, po prawek obraz z kametu termowizyjnej  - widać bardzo małe straty ciepła budynku