Dostępność treści zamieszonych na stronie

Publikując informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku stosujemy zasady dotyczące wymagań stawianych systemom informatycznym, w tym wytycznych zamieszczonych w W3C’s WCAG 2.0 Guidelines dla poziomu AA.

Staramy się na bieżąco poprawiać dostępność serwisu. Jeżeli masz sugestie co do udostępnionej funkcjonalności - skontaktuj się z nami.

Zmiana wyglądu strony i skróty

  • Przeglądarka internetowa, której używasz do wyświetlenia tej strony, zawiera wiele opcji personalizacji wyglądu wyświetlanej treści. Funkcjonalność ta różna jest w zależności od konkretnego produktu, jednak większość z dostępnych na rynku programów tego typu umożliwia między innymi zmianę wielkości tekstu, koloru i wyglądu strony.
  • Żeby zmienić wygląd wyświetlanej treści strony sugerujemy wykorzystanie mechanizmów wbudowanych w przeglądarkę. Typowym skrótem klawiatury umożliwiającym zmianę wielkości tekstu jest "CTRL" i "+", natomiast zmniejszyć stronę można wciskając klawisze "CTRL" i  "-".
  • W zaawansowanych opcjach ustawień wyświetlania znajdziesz opcje dające możliwości znacznego dostosowania naszej witryny do twoich preferencji.
  • Większość przeglądarek umożliwia przechodzenie do kolejnych zamieszczonych na stronie odnośników za pomocą klawisza "Tab", natomiast powrót do poprzedniego za pomocą klawiszy "SHIFT" i "TAB".
  • Na stronie nie stosujemy żadnych dodatkowych skrótów klawiszowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z oprograowaniem ze stosowanym przez odwiedzających oprogramowaniem.

Wspierane przeglądarki internetowe

Staramy się, aby strona dostępna była na na wszystkich dostępnych przeglądarkach.