od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

1000 gmin w Polsce podpisało porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze

Logo Programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: czyste powietrze zdrowy wybór

1000 gmin w Polsce podpisało porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze

Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podkreślił, że program Czyste Powietrze jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszą inicjatywą w walce ze smogiem w naszym kraju.

Polska to nasz wspólny dom, a poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. Dlatego wprowadziliśmy szereg usprawnień do programu Czyste Powietrze, aby ułatwić Polakom korzystanie z niego. Nasze działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację programu, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza – podkreślił premier Morawiecki.

Jak zauważył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wprowadzone usprawnienia programu (tj. m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych) spowodowały większą liczbę składanych wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. „kopciuchów”.

Porównując dane z grudnia 2019 r. do tego samego okresu w 2020 r. widzimy ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie dla budynków istniejących. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt – powiedział minister Kurtyka.

Realizując program „Czyste Powietrze” przeznaczymy na poprawę jakości powietrza ponad 100 miliardów złotych. Dotychczas w jego ramach złożono już ponad 200 tys. wniosków, co przekłada się na realną pomoc dla 200 tys. gospodarstw domowych, czyli dla ponad pół miliona mieszkańców Polski – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zachęty dla gmin

Minister Kurtyka poinformował także, że na 2021 r. zaplanowano prace nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu Czyste Powietrze.

W połowie 2021 r. ruszy ścieżka bankowa. Z kolei nabór do programu „Stop Smog” rozpocznie się na przełomie lutego i marca. Dodatkowo przygotowujemy ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną programu – wyjaśnił.

Chcemy, by program Czyste Powietrze był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program – dodał szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Jak zaznaczył prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski, dzięki przeznaczonym środkom finansowym, gminy będą mogły stworzyć punkty konsultacyjne na swoim terenie, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku w programie.

Nie wyobrażam sobie realizacji programu Czyste Powietrze bez współpracy z samorządami. Cieszę się, że już tysiąc gmin zadeklarowało chęć pomocy swoim mieszkańcom w sięganiu po dotacje na wymianę starych kopciuchów. Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie o współpracy przy programie. To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego Powietrza, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku – powiedział prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zyski dla gmin w programie Czyste Powietrze

 

Zyski dla gmin w programie Czyste Powietrze

 

Zyski dla gmin w programie Czyste Powietrze

 

Zyski dla gmin w programie Czyste Powietrze

 

 

 

 

 

Previous 500 000 zł wsparcia dla pomorskich jednostek PSP
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.