od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

103 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce!

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda i prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko podpisują porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

103 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce!

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisał z prezesami 16 wfośigw oraz prezesem BOŚ porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ze strony WFOŚiGW w Gdańsku  parafował je prezes Maciej Kazienko.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda podpisał z prezesami 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezesem Banku Ochrony Środowiska porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ze strony WFOŚiGW w Gdańsku  parafował je prezes Maciej Kazienko. Takiego programu wcześniej w Polsce nie było. Zmieni on radykalnie jakość powietrza w Polsce, przy takiej skali zaangażowania środków finansowych i włączeniu do wdrażania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska efekty mogą być imponujące, wreszcie zaczniemy żyć w czystym środowisku – mówi Maciej Kazienko.

Podstawowym celem nowego programu jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych domów mieszkalnych. Możliwe to będzie dzięki gruntownej termomodernizacji budynków oraz wymianie palenisk – źródeł ciepła – na nowe, nowoczesne. Program będzie realizowany przez 10 lat, pochłonie 103 miliardy zł!

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że czyste powietrze w Polsce jest priorytetem jego rządu. Trwają prace nad intensywnym rozwiązaniem problemu smogu. Podziękował pozarządowym organizacjom ekologicznym za cenne uwagi i opinie na temat problemu niskiej emisji w Polsce, które miały duże znaczenie dla podjęcia tego problemu przez rząd i opracowania programu „Czyste Powietrze”. Poprzez dotacje i związany z nim system ulg podatkowych prace termomodernizacyjne będą możliwe również w budynkach najuboższych rodzin, czyli tym samym projekt przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na kompleksowość rozwiązań i działań realizowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Są to prace w zakresie kompleksowej termomodernizacji, wymiany palenisk, czy montażu odnawialnych mikroźródeł energii. Ministerstwo Środowiska przeprowadzi spotkania informacyjno – szkoleniowe we wszystkich polskich gminach. Skierowane one będą do mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin. Zaprezentowany na nich zostanie program „Czyste Powietrze” oraz różnorodne zagadnienia związane z jakością powietrza i smogu na obszarach, na których prowadzone będzie szkolenie.

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda podziękował wojewódzkim funduszom, Bankowi Ochrony Środowiska, a także szefowi rządu i ministrom za pomoc i wspólne przygotowanie „Czystego Powietrza”. Podkreślił, że zakres programu i sposób jego realizacji będzie stanowił nową jakość we wspólnych działaniach antysmogowych. Zapewnił, że projekt będzie realizowany skutecznie, dla dobra mieszkańców Polski.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Previous 25 rejs na 25 lat WFOŚiGW w Gdańsku
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.