od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

2 mln zł na edukację ekologiczną. Rozstrzygnęliśmy konkurs na zadania z edukacji ekologicznej województwa pomorskiego 

2 mln zł na edukację ekologiczną. Rozstrzygnęliśmy konkurs na zadania z edukacji ekologicznej województwa pomorskiego 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło do nas 90 wniosków o dofinansowanie. Projekty były bardzo różnorodne: warsztaty, pikniki, kampanie, filmy, artykuły, wyjazdy do zielonych szkół, mobilne centra edukacji ekologicznej, wyposażenie ścieżek spacerowych w edukacyjne przyrządy.

Konkurs skierowany był do producentów audycji radiowych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, parków narodowych, lasów państwowych, uczelni, instytutów badawczych, związków zawodowych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 zł.

Można było zgłaszać działania związane z kształtowaniem postaw i upowszechnianiem wiedzy z ochrony przyrody, środowiska i zrównoważonego rozwoju. A także związane z aktywizacją społeczną – budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i postawy odpowiedzialności za środowisko.

– Konkurs – jak co roku – cieszył się dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele interesujących wniosków na inicjatywy związane z edukacją ekologiczną. Przed komisją konkursową stało trudne zadanie wyłonienia tych najlepszych, tych w których edukacja przyniesie odpowiedni efekt. Zależy nam, aby szeroko informować na tematy związane z ochroną środowiska – wyjaśnia Przemysław Kurkowski – kierownik Działu Promocji i Ochrony Przyrody WFOŚiGW w Gdańsku.


Konkursy z edukacji ekologicznej prowadzimy od kilkunastu lat. Rozpatrzyliśmy tysiące wniosków, które łącznie otrzymały ponad 70 mln zł dofinansowania. Dzięki tym środkom powstały zielone szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze, zorganizowane zostały kampanie edukacyjne, zrealizowane audycje radiowe i filmy promocyjne.

Wyniki konkursu na zadania z edukacji ekologicznej województwa pomorskiego znajdują się tutaj.

Previous 02.05.2024 r. – dzień wolny od pracy w WFOŚiGW w Gdańsku
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.