od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

2 mln zł na edukację ekologiczną

2 mln zł na edukację ekologiczną

Ruszył konkurs na zadania z edukacji ekologicznej województwa pomorskiego. Można już do nas składać wnioski o dofinansowanie różnych proekologicznych inicjatyw. Budżet to 2 mln zł. Maksymalna kwota dotacji – 100 000 zł.

Na konkurs można zgłaszać zadania, których celem jest kształtowanie postaw i upowszechnianie wiedzy z ochrony przyrody, środowiska i zrównoważonego rozwoju. A także działania związane z aktywizacją społeczną – budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i postawy odpowiedzialności za środowisko.

Dofinansowanie przyznawane jest na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. gospodarki cyrkulacyjnej, ograniczenia powstawania odpadów, niemarnowania żywności, ochrony zasobów środowiska. Dotację można otrzymać również na edukację związaną z ograniczeniem negatywnego wpływu antropopresji na gatunki i siedliska chronione. Rozwijanie świadomości społecznej w zakresie roli bioróżnorodności i konieczności jej zachowania. Wspieranie edukacji w temacie przeciwdziałania i zapobieganiu presji skierowanej na obszar przybrzeżny południowego Bałtyku, prowadzącej do jego degradacji, eutrofizacji, obniżenia różnorodności biologicznej.

Konkurs skierowany jest do producentów audycji radiowych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, parków narodowych, lasów państwowych, uczelni, instytutów badawczych, związków zawodowych.

Zgłoszenia przyjmowane w formie papierowej lub poprzez platformę ePUAP.

Wnioski należy składać do 31 stycznia 2024. Wyniki opublikujemy do 10 maja 2024.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Od kilkunastu lat organizujemy konkursy na zadania z edukacji ekologicznej.

Rozpatrzyliśmy tysiące wniosków, które łącznie otrzymały ponad 70 mln zł dofinansowania.

Dzięki tym środkom powstały zielone szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze, odbyło się wiele akcji i festynów ekologicznych. Dofinansowania udzieliliśmy także na kampanie edukacyjne, informacyjno-promocyjne, audycje radiowe, filmy, warsztaty ekologiczne, przyrodnicze wolontariaty.

Previous 02.01.2024 r. – dzień wolny od pracy w WFOŚiGW w Gdańsku
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.