od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

2 mln zł na ochronę przyrody

2 mln zł na ochronę przyrody

Ruszył konkurs z ochrony przyrody województwa pomorskiego. Można już do nas składać wnioski o dofinansowanie. Budżet to 2 mln zł. Maksymalna wysokość dotacji – 100 000 zł.

Konkurs promuje działania, których celem jest ochrona przyrody, wspieranie bioróżnorodności i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemów, pielęgnacja pomników przyrody, a także utrzymanie i zachowanie zabytkowych parków oraz ogrodów.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, czynną ochronę w rezerwatach, parkach narodowych i obszarach Natura 2000, wsparcie ośrodków leczenia i rehabilitacji zwierząt gatunków chronionych.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz stowarzyszenia, Lasy Państwowe, parki narodowe.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie papierowej w naszej siedzibie lub poprzez platformę ePUAP.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2023 roku. Wyniki poznamy do połowy marca 2024 roku.

Wnioski oceniać będzie specjalna funduszowa komisja konkursowa.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

W poprzednim konkursie dofinansowanie otrzymało 26 wniosków. Dzięki dotacji z naszych środków, prowadzona była czynna ochrona w rezerwatach, pielęgnowane pomniki przyrody, zwalczane inwazyjne gatunki obce, założone aleje rodzimych drzew miododajnych i owocodajnych, wspierane ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt.

Przedsięwzięcia z ochrony przyrody są niezmiernie istotne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania najcenniejszych pomorskich ekosystemów. Część z zadań może zostać zrealizowana tylko dzięki dotacjom z naszych środków.

Previous UWAGA! Zmiana Administratora Danych Osobowych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.