od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

30 lat w trosce o środowisko

30 lat w trosce o środowisko

Trzy dekady.

16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

80 mld zł na zadania inwestycyjne, projekty edukacyjne i badawcze.

W tym roku wszystkie fundusze w Polsce obchodzą swój jubileusz. Organizowane są regionalne i ogólnopolskie uroczystości.

Gala z udziałem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie. Honorowy patronat nad nią objął prezydent Andrzej Duda.


Przez 30 lat wfosigw udzieliły dofinansowania na 700 000 projektów.

W latach 2018 – 2022 dzięki wsparciu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zbudowano 80 000 km kanalizacji sanitarnej, rocznie ograniczono emisję dwutlenku węgla o 13 mln ton.

Realizowany jest także ogólnopolski program Czyste Powietrze. Fundusze dotychczas przyjęły 633 000 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 14,7 mld zł. Do beneficjentów trafiło już 6 mld zł na wymianę kopciuchów i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Fundusze wspierają też strażaków. Łącznie dofinansowały zakup 2 391 wozów strażackich. Przekazały na ten cel 572 mln zł.

Mają też wkład w usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, realizują ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Prowadziły również program Moja Woda.


16 wojewódzkich funduszy wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią polski model finansowania ochrony środowiska i ekologii. Jest on uważany za wyjątkowy w skali europejskiej, a nawet światowej. W systemie tym finansowanie ochrony środowiska polega na ściśle określonym wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zasobów naturalnych i kar za zanieczyszczanie środowiska. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane są na inwestycje proekologiczne. Tak skonstruowany system funduszy ekologicznych stanowi instrument finansowy dla ministra klimatu i środowiska wspierający realizację polityki ekologicznej państwa.


Przez 30 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował liczne zadania związane z ochroną wód, ochroną powierzchni Ziemi, przedsięwzięcia z ochrony powietrza, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.


Od początku istnienia, pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku przyświecało hasło „Dla ludzi i środowiska”. Zgodnie z tą ideą, Fundusz wspierał finansowo budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody, punktów selektywnej zbiórki odpadów, rozwój sieci ciepłowniczej, wałów przeciwpowodziowych, a także rewitalizację zieleni i parków, budowę zielonych szkół, ochronę rezerwatów przyrody.

Fundusz podpisał około 40 000 umów na realizację różnych prośrodowiskowych inwestycji i przedsięwzięć. Łącznie udzielił dofinansowania na kwotę 2 mld 373 mln zł. Finansowo wsparł budowę lub modernizację prawie 5 000 km sieci kanalizacyjnych, 150 komunalnych oczyszczalni ścieków. Przyczynił się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 2,2 mln ton.

Fundusz tworzą doświadczeni pracownicy, który troszczą się o środowisko w województwie pomorskim. Realizują wiele programów i konkursów. Szkolą i edukują. Kształtują prośrodowiskowe postawy. Organizują spotkania, biorą udział w konferencjach.  Dla nich praca w WFOŚiGW w Gdańsku to misja – działają dla ludzi i środowiska. Korzyści z takich działań są olbrzymie – mieszkańcy i turyści zyskują powietrze wolne od smogu, czyste wody, zadbane tereny zielone, zmniejsza się ilość odpadów trafiających na wysypiska.

I tak jest od trzech dekad …

Pracownicy prawidłowo rozliczają wielomilionowe projekty, biegają z wypiekami na twarzach po funduszowych korytarzach, aby na czas zdążyć z umową. Wyjaśniają szczegóły naszych programów na infolinii. Szkolą i edukują podczas konferencji i warsztatów, ale też i na wydarzeniach plenerowych.

Doradcy energetyczni udzielają bezpłatnych informacji, porad oraz konsultacji. Ich celem jest pomoc przy inwestycjach z zakresu efektywności energetycznej, OZE, ale też przy wdrażaniu rozwiązań poprawiających jakość powietrza.

Gdański fundusz stawia na rozwój i pomysły, które wcześniej nie były realizowane. Przygotowywane są podcasty „Bardziej zieloni” i „Ekspert radzi…”. Niebanalni goście i interesujące tematy! Działa kanał na YouTubie. A w nim zamieszczane są filmy, reportaże i spoty informacyjne. Funkcjonuje wolontariat pracowniczy. Pracownicy aktywnie włączają się we wszelkie działania podejmowane z myślą o środowisku.

WFOŚiGW w Gdańsku wspiera finansowo, szkoli i doradza. Jest partnerem dla samorządu województwa pomorskiego, lokalnych samorządów, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Previous Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(9/2023)
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.