od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

30-lecie Funduszu

Obchody 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku

Obchody 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku

W 2023 roku wybije nam 30 lat. Zależy nam, aby ten jubileusz przeżyć wspólnie z Państwem, mieszkańcami województwa pomorskiego i turystami. Tak, aby ten przyszły rok był wyjątkowy nie tylko dla nas. Planujemy wiele wydarzeń edukacyjnych. Przez cały rok. Od stycznia do grudnia. I zachęcamy do udziału we wszelkich naszych aktywnościach. Będzie się działo! Tego jesteśmy pewni. Przygotowania rozpoczęliśmy już teraz.

Na pierwszy ogień poszło hasło jubileuszu. Tę sprawę całkowicie oddaliśmy w ręce naszych pracowników. Ogłosiliśmy konkurs i wyłoniliśmy laureata. Zwyciężyło: Razem dla środowiska Autorem hasła jest Adam Nowocień, który niedawno rozpoczął u nas pracę. Zatrudniony jest w Dziale Operacyjnym.

Co dalej? Dalej przyjdzie kolej na logo jubileuszu, oprawę graficzną. Cały czas pracujemy też nad programem 2023 roku. Tak, aby zapisał się w pamięci pokoleń. Będzie się działo! Tego jesteśmy pewni. Warto często tu zaglądać!!! Informować będziemy na bieżąco.

Aktualności

Wszystko zaczęło się 1993 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku powstał w 1993 roku.

29 czerwca 1993 roku odbyło się I posiedzenie Rady Nadzorczej. Pierwsze lata działalności Funduszu przypadły na okres konstytuowania się samorządów, dla których jednym z ważniejszych zadań było powstrzymanie degradacji środowiska. Finansowe i merytoryczne wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku umożliwiło takie działania. Fundusz przystąpił do dofinansowywania przedsięwzięć o charakterze proekologicznym.

Od początku działalności WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował liczne zadania związane z ochroną wód, ochroną powierzchni ziemi, przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

WFOŚiGW w Gdańsku podpisał ponad 30 000 umów na realizację różnych prośrodowiskowych inwestycji i przedsięwzięć. Dofinansował budowę lub modernizację prawie 5 000 km sieci kanalizacyjnych, 125 komunalnych oczyszczalni ścieków. Przyczynił się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o ponad 2 mln ton. Dofinansował instalację ponad 13 000 kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Od początku istnienia Funduszu, pracownikom przyświecało hasło „Dla ludzi i środowiska”. Zgodnie z tą ideą, WFOŚiGW w Gdańsku wspierał finansowo budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody, punktów selektywnej zbiórki odpadów, rozwój sieci ciepłowniczej, wałów przeciwpowodziowych, a także rewitalizację zieleni i parków, budowę zielonych szkół, ochronę rezerwatów przyrody.

Poznaj nas!

Największą wartością naszej firmy są pracownicy. Prawidłowo rozliczają wielomilionowe projekty, orientują się we wszelkich niuansach Excela, a poza tym są zagorzałymi kajakarzami czy rowerzystami. Biegają z wypiekami na twarzach po funduszowych korytarzach, aby zdążyć z umową. Wyjaśniają szczegóły naszych programów na infolinii. Szkolą i edukują podczas konferencji i warsztatów, ale też i na imprezach plenerowych. Poznajcie ich!

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.