od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

45 mln zł na oczyszczanie kartuskich jezior!

Konferencja poświęcona przystąpieniu gminy Kartuzy do ostatniego etapu rekultywacji i oczyszczania kartuskich jezior; na zdjęciu stół prezydialny, siedzą przy nim prelegenci

45 mln zł na oczyszczanie kartuskich jezior!

Wreszcie! Na ten moment czekali chyba nie tylko mieszkańcy Kartuz. Cztery kartuskie jeziora ponownie będą czyste. Gmina Kartuzy na ich rekultywację i oczyszczenie uzyskała prawie 45 mln zł dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój udział w tym historycznym przedsięwzięciu ma także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W 2014 roku WFOŚiGW dofinansował przygotowanie koncepcji rekultywacji jezior kartuskich, które stało się podstawą do aplikacji o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Jak zapewnia burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, za cztery lata plaże przy jeziorach zostaną otwarte. To z pewnością przełomowa chwila dla kartuskiej społeczności, która czekała na to … pół wieku.

O realizacji projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior kartuskich: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże” poinformowano na specjalnej konferencji w Urzędzie Miejskim w Kartuzach. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to prawie 55 mln zł. NFOŚiGW oraz Ministerstwo Środowiska właśnie zakwalifikowali wniosek gminy Kartuzy do dofinansowania w wysokości 45 mln zł.

Jako gospodarz tego miasta, jestem bardzo szczęśliwy, że doprowadziliśmy do tej sytuacji – powiedział burmistrz Mieczysław Gołuński. Na ulicach Kartuz od dłuższego czasu widać kolejne działania w ramach realizacji programu oczyszczania jezior. Ostatnie przebudowy sieci deszczowej i budowy zupełnie nowych zbiorników retencyjnych o dużej pojemności sprawiały mieszkańcom niemało trudności, zwłaszcza komunikacyjnych. Te działania odcinające dopływ zanieczyszczeń drogowych do jezior są podstawą do przystąpienia do kolejnego, ostatniego etapu – dodał.

Mamy to! Mamy ten projekt, o który tyle lat walczyliśmy i zabiegaliśmy. Rozpoczął się on w 2014 roku, kiedy władze gminy Kartuzy złożyły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o dofinansowanie – powiedział prezes Maciej Kazienko. Pomorze to najbardziej jeziorne województwo w Polsce. Na Pomorzu jest najwięcej zbiorników wodnych w Polsce. Oczek wodnych jest 18 tysięcy. Tylko na Pojezierzu Kaszubskim jest ich 8,5 tysiąca. A jezior powyżej 1 hektara powierzchni jest ponad tysiąc. Pomorze jeziorami stoi, dlatego zainteresowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat skierowane było na ochronę i rekultywację jezior. To największy projekt rekultywacji jezior w Polsce. W przyszłości będzie wielokrotnie pokazywany jako przykład.  

Program oczyszczania kartuskich jezior opracowany został we współpracy z naukowcami z Katedry Inżynierii Ochrony Wód Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Stan kartuskich jezior jest jednym z najgorszych w Polsce. Najważniejsze zadanie to ograniczyć dopływ źródłowych zanieczyszczeń.

Z Jeziora Karczemnego wydobyty i unieszkodliwiony zostanie osad. We wszystkich jeziorach zastosowana zostanie metoda polegająca na zmniejszeniu dostępności fosforu dla glonów i sinic. Wprowadzony do jeziora preparat osiądzie na dnie, tworząc barierę zapobiegającą wydzielaniu się fosforu z osadów do wody. We wszystkich akwenach przeprowadzona zostanie także biomanipulacja – zabieg, który ma na celu ukształtowanie struktury ichtiofauny, aby ograniczyć liczbę ryb żywiących się planktonem i organizmami bentosowymi (żyjącymi na dnie zbiornika). Taka przebudowa struktury gatunkowej ryb będzie sprzyjać poprawie jakości wody w jeziorze.

Wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego powstanie promenada, a Strugi Klasztornej – ścieżka. Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach rozbudowana i zmodernizowana zostanie instalacja przeróbki osadów ściekowych oraz systemu transportu ścieków. Prowadzony będzie także monitoring środowiskowy.   

Previous Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.