od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

50 ton niebezpiecznych odpadów mniej!

Odpady niebezpieczne - loga racycling i biohazard

50 ton niebezpiecznych odpadów mniej!

Agencja Mienia Wojskowego unieszkodliwiła 50 ton chemicznych odpadów niebezpiecznych magazynowanych w Zespole Technicznym Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie polegało na unieszkodliwieniu utleniacza i paliwa rakietowego. Materiały te stosowane były w rakietach produkcji radzieckiej, które wycofane zostały z eksploatacji w polskim wojsku. Ministerstwo Obrony Narodowej uznało je za zbędne w polskich Siłach Zbrojnych.  Należały one do grupy odpadów niebezpiecznych. Obowiązek unieszkodliwienia tych substancji spoczywał na Agencji Mienia Wojskowego.

Materiały przechowywane były w 25 aluminiowych zbiornikach znajdujących się w obetonowanych wannach. Zbiorniki usytuowane były w pobliżu osiedla mieszkaniowego Gdynia-Demptowo, w północnej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, niedaleko od rezerwatów przyrody Cisowa i Kacze Łęgi.

Ze względu na silne właściwości korodujące utleniacza oraz zbliżający się termin ważności zbiorników, realizacja tego zadania stanowiła priorytet dla Agencji Mienia Wojskowego. Dalsze magazynowanie odpadowych rakietowych materiałów napędowych stanowiło potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także było niebezpieczne dla środowiska. Odpady te to substancje łatwopalne, silnie trujące, żrące  i parzące. W przypadku awarii, np. wycieku ze zbiornika, mogły spowodować zatrucie wśród ludzi i zwierząt przebywających w najbliższym otoczeniu.

Przedsięwzięcie polegało na załadunku odpadów, a następnie przetransportowaniu ich do  instalacji w Jedliczach, gdzie zostały unieszkodliwione. Zbiorniki magazynujące odpady zostały oczyszczone z pozostałości substancji i wytrąconego osadu. Prace trwały około dwóch miesięcy. Agencja Mienia Wojskowego tego typu operację wykonała po raz trzeci – w zakresie utleniacza paliwa rakietowego i po raz czwarty – w zakresie paliw do rakiet.

Koszt zadania to około 350 000 zł, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 172 000 zł.

Previous W trosce o czyste powietrze
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.