od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

500 000 zł wsparcia dla pomorskich jednostek PSP

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a KWPSP w Gdańsku dj. KWPSP

500 000 zł wsparcia dla pomorskich jednostek PSP

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisali list intencyjny o współpracy.

Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólne działania na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom. Na ten cel WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczy w tym roku 500 000 zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu dla pomorskich jednostek PSP.

Lepsze wyposażenie to szybsza reakcja strażaków. A to z kolei przyczynia się do ograniczenia strat w środowisku, które powstają na skutek wypadków, awarii, katastrof czy klęsk żywiołowych. Nasza pomoc trafia tam, gdzie strażacy tego najbardziej potrzebują, czyli przy zakupie dobrego, bezpiecznego sprzętu – wyjaśnia Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

 – Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy pozwoli  dofinansować zakup sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej, skutkiem czego  będzie większe bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, którzy licznie korzystają z atrakcji naszego regionu – tłumaczy st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki.  

Nowy, specjalistyczny sprzęt gaśniczy wykorzystywany jest w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Przynosi też duże korzyści dla środowiska. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze spełniają normy emisji spalin, co skutkuje mniejszą ilością szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery. Na mniejsza emisję toksycznych substancji ma również wpływ szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji gaszenia pożarów. A jest to możliwe właśnie dzięki nowoczesnemu sprzętowi.

Previous Informacja o naborze wniosków państwowych jednostek budżetowych na 2022 rok
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.