od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

700 000 zł na sprzęt dla strażaków

Prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko wraz ze strażakami OSP województwa pomorskiego. Na ziemi leży  specjalistyczny sprzęt dla strażaków.

700 000 zł na sprzęt dla strażaków

Cały czas trwa usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku sierpniowej nawałnicy na Pomorzu. Strażakom ciągle potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.

Pomocy od samego początku udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansował zakup sprzętu na kwotę 700 000 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach otrzymała dotację w wysokości około 293 500 zł, w Człuchowie – prawie 100 000. Za te środki kupione zostały agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, siekiery, piły ratownicze, radiotelefon, latarki oraz ubrania ochronne.

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił także dofinansowania na realizację zadania „Wspomaganie działań Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku”. W jego ramach zakupiono 25 pił ratowniczych oraz 28 pomp. Koszt to 297 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania w wysokości 220 000 zł.

Sprzęt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wykorzystywany jest na terenach, gdzie podczas nawałnicy wyrządzonych zostało najwięcej szkód.

Ale to nie cała pomoc, którą zaoferował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wichura zerwała wiele dachów, które pokryte były eternitem. W trosce, aby powstałe odpady zawierające azbest zostały odpowiednio unieszkodliwione, zarząd WFOŚiGW w Gdańsku zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udostępnienie środków na ich demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i zdeponowanie na składowisku. Ze środków NFOŚiGW dofinansowane zostaną wszystkie koszty związane z unieszkodliwieniem azbestowych odpadów.

Previous 2 000 ton mniej dwutlenku węgla!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.