Przejdź do treści
x

Konkurs "

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
    Dla ludzi i środowiska
  • Dla ludzi i środowiska
    WFOŚiGW w Gdańsku

Wiadomości

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od 25 lat wspiera finansowo i merytorycznie realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie pomorskim.

Dzięki naszej działalności, stan środowiska w regionie ulega ciągłej poprawie. Jesteśmy partnerem dla samorządu województwa, samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych - pełnimy funkcję doradczą i integrującą środowiska.

25 LAT DLA LUDZI I ŚRODOWISKA

Jak działamy?

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie pomorskim

poprzez system preferencyjnych pożyczek, dotacji i dopłat do kredytów, udzielanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Dofinansowaniem objęte są zadania realizowane z udziałem środków UE oraz indywidualnie w ramach innych programów krajowych i zagranicznych.

Doradztwo środowiskowe i energetyczne

między innymi udzielamy pomocy merytorycznej beneficjentom w ramach przygotowywanych przedsięwzięć dla perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 oraz realizujemy projekt systemowy pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, finansowany w ramach PO IiŚ 2014-2020

Realizacja projektów środowiskowych

włączamy się w inicjatywy, których celem jest pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań, które przyczynią się do skutecznej realizacji Strategii działania Funduszu oraz założeń Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska – Ekoefektywne Pomorze

Fundusze europejskie

Rola Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wykorzystaniu środków unijnych jest dwojaka:

  • udziela wsparcia merytorycznego i finansowego podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
  • realizuje projekty dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

WFOŚ w Gdańsku informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Listą przedsięwzięć priorytetowych, środki statutowe będą przeznaczane przede wszystkim (w pierwszej kolejności) na dopełnienie dofinansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz RPO WP

Fundusz w liczbach

920160000,00
Udzielone dofinansowanie 2006-2016 [PLN]
4943,00
Redukcja CO2 [Mg/rok]
940,00
Redukcja pyłów w powietrzu [Mg/rok]

Skontaktuj się z nami

Jeżeli nie znalazłeś informacji na poszukiwany przez Ciebie temat na naszej stronie inernetowej napisz do nas wiadomosć lub zadzwoń - więcej informacji na temat tego jak się z nami skontaktować znajdziesz poniżej oraz w zakładce "Kontakt"

CAPTCHA To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.