od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Marek Szczodrowski

Zapytanie ofertowe nr O.231.RPO.004.2023 z dnia 16.11.2023 r.

Dotyczy: Wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1000 egz. publikacji „Bioróżnorodność. Dlaczego tak wiele od niej zależy? Podsumowanie realizacji projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” wraz z dostarczeniem ich do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.  Data publikacji zamówienia: 16.11.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00465322/01 z dnia 2023-10-27

Dotyczy: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy oraz opieki medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy Rodzaj ogłoszenia: Tryb podstawowy bez negocjacji Data publikacji zamówienia: 27.10.2023 r. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a06bd53-7195-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00464663/01 z dnia 2023-10-26

Dotyczy: Dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych, skanera oraz dysków twardych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Rodzaj ogłoszenia: Tryb podstawowy bez negocjacji Data publikacji zamówienia: 26.10.2023 r. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a06bd53-7195-11ee-a60c-9ec5599dddc1

UWAGA! Zmiana Administratora Danych Osobowych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Na początku października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarły umowę o współadministrowanie danymi  osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Od tego momentu administratorami danych osobowych osób ubiegających się o dofinansowanie i beneficjentów w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” są zarówno WFOŚiGW […]

Zapytanie ofertowe nr O.231.RPO.003.2023 z dn. 27.09.2023 r.

Dotyczy: Opracowanie 18 projektów graficznych tablic edukacyjnych oraz wykonanie 18 tablic i ich montaż w następujących rezerwatach przyrody: „Gałęźna Góra”, „Staniszewskie Błoto”, „Miłachowo” i „Zajęcze Wzgórze”, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe Data publikacji zamówienia: 27.09.2023 r. Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174541

Zmiany w Programie Ciepłe Mieszkanie

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz Naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie województwa pomorskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej: WFOŚiGW) ogłasza zmianę programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: „Program”). WFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa pomorskiego, który będzie prowadzony […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00406925/01 z dnia 21 września 2023 r.

Dotyczy: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy oraz opieki medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie od dnia 22.11.2023 r. do 22.11.2024 r. Rodzaj ogłoszenia: Tryb podstawowy bez negocjacji Data publikacji zamówienia: 21 września 2023 r. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0267770f-56d2-11ee-a60c-9ec5599dddc1  

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.