od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Marek Szczodrowski

Komunikat z dnia 24.06.2024 r. w sprawie kontynuacji finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie kontynuował finansowanie działalności punktów konsultacyjno‐informacyjnych (PKI) wspierających wdrażanie programu „Czyste Powietrze” w poszczególnych gminach, które mają podpisane porozumienia z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Finansowanie PKI będzie dotyczyło wszystkich gmin, niezależnie od tego, czy gminy miały wcześniej podpisane porozumienie z wfośigw, […]

Zapytanie ofertowe nr O.231.004.FEnIKS.2024 z dnia 19.06.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr O.231.004.FEnIKS.2024 z dnia 19.06.2024 r. Dotyczy: Audytu i późniejszego dostosowania strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (uwzględniając nowelizację do Ustawy z […]

Zapytanie ofertowe nr O.231.005.FEnIKS.2024z dnia 18.06.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr O.231.005.FEnIKS.2024 z dnia 18.06.2024 r. Dotyczy: Dostawy wyposażenia stoiska wystawienniczego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego”. „Projekt Doradztwa Energetycznego” finansowany jest z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021– 2027. Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe.

WFOŚ

Szlamnik – zakończenie naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w dniu 13 czerwca 2024 r. zakończony został pilotażowy nabór wniosków o dofinansowanie pod nazwą „Szlamnik – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków”. Powodem zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie jest wyczerpanie alokacji naboru w złożonych do Funduszu wnioskach o dofinansowanie. W ramach niniejszego naboru wpłynęło […]

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.