od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Azbest ogłoszony!

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego

Azbest ogłoszony!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” (edycja 2021). Wszelkie informacje znajdują się w dziale Konkursy i nabory.

Wnioski należy składać do 26 maja 2021. Wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej do końca lipca.

Budżet konkursu to środki WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW udostępnione w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Konkurs skierowany jest do gmin, związków międzygminnych i powiatów województwa pomorskiego, które mogą starać się o dofinansowanie na demontaż, zbieranie, transport. zabezpieczanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lub transport, zabezpieczanie  i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska).

WFOŚiGW w Gdańsku od lat wspiera pomorskie samorządy w walce o likwidację tej niebezpiecznej substancji. Na Pomorzu do unieszkodliwienia pozostało jeszcze 200 000 ton wyrobów zawierających azbest.

Previous Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(7/2021)

Leave Your Comment

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.