od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Bielik – bezpieczeństwo energetyczne

Ogłoszenie o naborze wniosków - edycja 2023

O programie

Celem naboru jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego

Co obejmuje dofinansowanie?

Nabór obejmuje dofinansowanie zadań polegających na:

 1. budowie lub instalacji magazynów energii elektrycznej, chłodu, ciepła, biogazu, biometanu lub wodoru (zadanie obligatoryjne);
 2. budowie lub rozbudowie instalacji OZE (PV lub elektrownia wiatrowa) współpracującej z magazynem energii (zadanie fakultatywne, możliwe
  do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
 3. budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury sieciowej (elektrycznej, ciepłowniczej, gazowej) zapewniającej połączenie magazynu z budowanymi lub istniejącymi instalacjami wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych lub siecią elektroenergetyczną bądź ciepłowniczą (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
 4. budowie stacji kondycjonowania biogazu (zadanie fakultatywne, możliwe
  do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
 5. budowie systemu monitoringu i zarządzania energią łączącego pracę magazynu z odbiornikami, źródłami produkującymi energię oraz infrastrukturą sieciową (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym).

Forma dofinansowania

 1. pożyczka preferencyjna ze stałym oprocentowaniem 3% (nieumarzalna);
 2. pożyczka na warunkach rynkowych (z umorzeniem do 10% kapitału, nie więcej niż 750.000 zł).

Sposób składania wniosków

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku,
za pośrednictwem poczty 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 lub
za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Termin

Nabór ma charakter ciągły i trwa do czasu rozdysponowania puli środków budżetu.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: doradztwo@wfos.gdansk.pl

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.