od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Brodziec – adaptacja do zmian klimatu – zakończony!

Brodziec – adaptacja do zmian klimatu – zakończony!

5 pomorskich uczelni wyższych wzięło udział w naborze „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”. Było to nasze pilotażowe działanie. Na zadania przeznaczyliśmy 4,1 mln zł.

Dofinansowanie otrzymały 4 przedsięwzięcia zaproponowane przez Akademię Sztuk Pięknych, Politechnikę Gdańską, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Dwa wnioski o dofinansowanie złożone przez Uniwersytet Gdański oraz Politechnikę Gdańską czekają na rozpatrzenie.

Gdański Uniwersytet Medyczny za otrzymaną dotację zamontuje instalacje fotowoltaiczne na dachach wybranych budynków. Roczna emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 270 ton.

Podpisanie umowy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wymieni połowę okien w budynku. Mają 20 lat i są mocno wyeksploatowane, przez to powodują duże straty ciepła. Są drewniane, jednokomorowe i nieszczelne. Podejmowane były próby ich naprawy, jednak nie przyniosły rezultatu. Nowe okna spełniać będą aktualne wymagania techniczne.

Uczelnia zainstaluje także system zarządzania budynkiem BMS. Zapewni on odpowiednią efektywność systemu grzewczego. Monitorowane będzie zużycie mediów w budynku, temperatura w Wielkiej Zbrojowni. A także regulowane parametry pracy urządzeń grzewczych.

Dzięki inwestycji, zużycie ciepła zmniejszy się o ponad 1 000 GJ rocznie. O 80 ton mniejsza będzie także emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Podpisanie umowy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zmodernizuje systemy zasilania w energię elektryczną oraz wymieni oświetlenie.

Politechnika Gdańska podejmie się termomodernizacji budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Projekty, które są w trakcie rozpatrywania to przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza naukowego Politechniki Gdańskiej oraz wdrożenie systemu zarządzania energią w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego.

Bardzo nas cieszy duży odzew uczelni publicznych województwa pomorskiego w tym naborze. Zakres zadań jest różnorodny, od wymiany oświetlenia, przez termomodernizację, do montażu instalacji fotowoltaicznych. Uczelnie w przemyślany sposób podeszły do inwestycji oraz chęci wprowadzenia oszczędności energii. Dwie z nich wprowadzają systemy zarządzania energią na części swoich obiektów, a jedna podjęła się szerokiej modernizacji zasilania swoich obiektów w energię elektryczną. Każde z tych zadań przyniesie oszczędności w zużyciu energii, co przełoży się na niższe koszty utrzymywania obiektów – wyjaśnia Michał Leszczyński – koordynator w WFOŚiGW w Gdańsku.

Celem naboru Brodziec – adaptacja do zmian klimatu było zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, lepsza efektywność wykorzystania wody.

Previous Program Czyste Powietrze po zmianach dynamicznie przyśpieszył – ponad 100 tysięcy chętnych tylko w tym roku
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.